Le mini macaron review – at home gel nail system

För ett tag sen fick jag hem en ny nagelprodukt som heter Le mini macaron. Det är ett gellack-system som man använder hemma och LED-lampan ser ut som en macaron!


A while ago I received this super cute package with a new nail product called Le mini macaron. It’s a DIY gel nail kit with a LED lamp looking lika a macaron!

le mini macaron review gel nail polish usb led lamp pink
The Le mini macaron kit in the shade Rose Creme

What is Le mini macaron?

Le mini macaron är ett gellack-system som man kan använda hemma. Det skapades för oss som vill ha snygga naglar men som inte har tid att springa på salong stup i kvarten. Tanken är att le mini macaron ska kunna användas på ett smidigt sätt var du än befinner dig. Nagellacket har inte samma starka doft som vanligt nagellack vilket gör att man kan använda det precis var man vill, t.ex. på kontoret eller på tåget. Gel-lacket har en 3-i-1-formula vilket innebär att baslack, färg och topplack är kombinerat i ett och samma nagellack. Manikyren ska se lika bra ut som när den är gjord på salong och resultatet ska hålla i upp till 10 dagar. Kittet innehåller ett nagellack (10 ml), en LED-lampa, en nagelbands-”pusher”, en liten nagelfil och 10 st borttagningsservetter.

Le mini macaron is a gel nail system that you can use at home. It was created for us who want nice-looking nails but don’t have the opportunity to go to a nail salon everytime the nails have to be done. This DIY gel nail system can be used in a simple manner wherever you are. The gel polish does not have that strong smell like ordinary nail polish which makes it possible to use wherever you like, for example at the office or on the train. Also, the polish has a 3-in-1 formula which means that it combines base coat, color and top coat in one polish. The gel manicure is claimed to look as good as when done at a salon and the polish will last for up to 10 days. The kit contains a nail polish (10 ml), a LED lamp, a cuticle pusher, a small nail file and 10 remover pads.

le mini macaron review gel nail polish usb led lamp pink
Le mini macaron in the shade Rose Creme

How does Le mini macaron work?

  1. Börja med att tvätta händerna, putta bak nagelbanden och fila lätt ytan och kanten av naglarna.
  2. Applicera ett jättetunt lager av nagellacket på en nagel. Det ska knappt finnas något nagellack på borsten när du applicerar det.
  3. Härda nagellacket i LED-lampan i 30 sekunder. LED-lampan har en USB-sladd som du kan koppla in i datorn.
  4. Måla ett andra lager som är lite tjockare än det första. Låt härda i 30 sekunder. Klart!

  1. Start by washing your hands, push back your cuticles and lightly file the surface and tip of your nails.
  2. Apply a super thin layer of the nail polish on one nail. There should barely be any polish on the brush when applying it.
  3. Cure the polish in the LED-lamp for 30 seconds. The LED-lamp has a USB cable that you can plug in to your computer.
  4. Apply a second coat that is a little thicker than the first one. Let cure for 30 seconds. Done!

le mini macaron swatch review gel nail polish usb led lamp pink

What do I think about Le mini macaron?

Jag gillar verkligen idén bakom le mini macaron! Eftersom jag är van vid vanligt nagellack så känns det otroligt skönt att lacket härdar och är helt torrt så fort man tar ut nageln från LED-lampan. Man behöver inte vara det minsta försiktig efteråt och man slipper oroa sig över att förstöra sina nylackade naglar. Jag gillar också att LED-lampan är så liten och att man lätt kan ta med sig kittet. Nu kan man få snygga naglar precis var och när man vill! En annan häftig grej är att lampan kommer med en USB-sladd (+ en vanlig sladd som man stoppar in i väggen) vilket gör att man kan koppla in lampan i sin dator.

Först när jag läste om le mini macaron så tänkte jag att det skulle vara jobbigt att behöva härda varje nagel för sig. På nagelsalonger är ju lamporna större och då kan man härda alla naglar på en hand samtidigt. Men när jag testade produkten så var det inte alls speciellt jobbigt eftersom tiden man härdar bara är 30 sekunder och under tiden den första nageln härdar så kan man måla nästa nagel. På så sätt så behöver man knappt vänta någonting alls på att lacket ska härda.

Jag hade lite problem med att få lacket jämnt när jag målade. Vanligtvis är detta ett problem med alla ljusa färger, även för vanligt nagellack, så det förvånade mig inte speciellt mycket. Enligt instruktionerna ska man applicera två lager men för att få ett jämnt resultat var jag tvungen att måla på ett tredje. Resultatet blev en superglansig manikyr och jag tycker att färgen som jag valde – Rose Creme – är superfin! Jag gillar också att gel-lacket gör naglarna starka och man behöver inte oroa sig över att naglarna ska gå sönder.

För att verkligen testa produkten så applicerade jag lacket på olika sätt på olika naglar. När jag målade ett tjockt första lager så började lacket lossna redan efter ett par dagar och jag kunde enkelt dra bort allt lack från nageln. När jag däremot målade ett väldigt tunt första lager (som man ska göra) så varade lacket mycket längre. Jag testade också att både fila och inte fila ytan av nageln innan jag applicerade lacket, men jag märkte ingen direkt skillnad på hur länge lacket höll. På mig höll manikyren i ungefär en vecka innan lacket började skavas bort och det var ganska lätt att ta bort lacket med de medföljande borttagningsservetterna.

Om du är intresserad av att köpa le mini macaron så kan du hitta den på deras hemsida.


I really like the idea of le mini macaron! Since I’m used to regular nail polish it feels amazing that the polish cures and is completely dry as soon as it comes out from the LED-lamp. I don’t need to worry about destroying my manicure by touching something and I’m free to do whatever as soon as I’m done. I really like that the LED-lamp is so small because it makes it possible to easily bring it with you. By using this little gadget you can get nice nails whenever and wherever you like! Also, I think it’s really cool that the lamp comes with a USB cable (+ an ordinary cable) that you can plug in to your computer.

When first reading about this product I thought it would feel a bit annoying to have to cure each nail individually. At a salon, the lamps are bigger and you can cure all nails on one hand at once. However, since the curing time is only 30 seconds and you can apply polish to the second nail while the first one is curing, I didn’t feel that I had to wait very much.

When applying the polish I had some problems with getting it to look even. Usually this is difficult for all light shades, even for regular nail polish, so I wasn’t that surprised. The instructions tell you to only apply two coats but due to the uneveness I had to apply three to make it look good. The finish is very shiny and I think this shade – Rose Creme – is gorgeous! I also like that the gel polish makes your nails really hard and you won’t have to worry that much about them breaking.

To really put the product to the test, I applied it in different ways on different nails. When I applied a thick first layer, the polish started to chip already after a couple of days and I could easily peel off all the polish from that nail. When applying a very thin first layer (as you’re supposed to do) the polish lasted much longer. I also tried to both file and not file the surface of the nail before applying the polish, but I didn’t notice any difference in how long the polish lasted. The gel polish lasted for about a week without any major chipping and it was quite easy to remove the polish by using the remover pads in the package.

If you’re interested in buying le mini macaron you can find it at their website

 

le mini macaron rose creme review gel nail polish usb led lamp pink
Le mini macaron in the shade Rose Creme

The products shown in this blog post were received as PR samples, but the opinions are mine and completely honest.

The post Le mini macaron review – at home gel nail system appeared first on Nailsbyic.

Source: Isabelle Cedulf